Nopco Paper Technology er en produsent og leverandør av avanserte kjemiske løsninger for tremasse- og papirindustrien, med hovedkontor i Drammen, Norge.

Marked og produkter

Nopco Paper Technology ble etablert i 1962 og har vært fokusert på å utvikle og produsere spesialkjemikalier. De har full forståelse av tre-til-papir-prosessen og har markedsledende posisjoner innen kjemikalier brukt til foredling av tremasse, papirfremstilling, resirkulering og belegging i det europeiske markedet.

Nopco Paper Technology er representert med egne laboratorier, produksjonsanlegg, datterselskaper og byråer i Norden, samt i Tyskland, Frankrike, Spania, Storbritannia, Øst-Europa og Asia. Gjennom et nettverk av agenter i Argentina, Chile, Italia, Mexico, Peru, Portugal, Tyrkia og Uruguay, tilbyr de sine produkter rundt om i verden. Nopcos hovedprodukter inkluderer silikonbaserte produkter som;

 • Skumdempere
 • Additiver til papirbestrykning
 • Vaskemidler
 • Inkrustinhibitorer
 • Biocider
 • Dispergeringsmidler

Historie

Siden oppstarten in 1962 har Nopco Paper Technology gjennomgått mange organisatoriske endringer, blant annet via ulike oppkjøp og sammenslåinger. Noen av de viktigste endringene som har funnet sted inkluderer;

 • 1980; Diamond Shamrock kjøper opp Nopco Paper Technology
 • 1986; Soilax overtar virksomheten etter et oppkjøp
 • 1987; Ett år senere overtar Henkel KGaA eierskapet
 • 2000; Hispano Química overtar selskapet
 • 2001; Henkel Eytesa overtar som eier
 • 2004; Det finske selskapet Chemret overtar

Etter alle disse overtakelsene, kom omsider det amerikanske selskapet Solenis LLC på banen og kjøpte opp selskapet i 2016.

Oppkjøpt av Solenis LLC

Solenis LLC inngikk i 2016 en avtale om å erverve aksjene i Nopco Holding AS og dets tilknyttede datterselskaper, som inkluderer NPT AS Norway, NPT AB Sweden, NPT Oy Finland, NPT GmbH Germany, NPT Ltd. UK, NPT SL Spain, NPT (Asia) Ltd. Indonesia, NPT Australia og Affiliate Taiwan. Nylig annonserte de at oppkjøpet var sluttført, og Nopco Paper Technology er nå fullstendig integrert i Solenis. Det nye oppkjøpet til Solenis ble uttalt å være en viktig del av strategien for å utvide sine prosesskjemikalier for det globale markedet. Solenis er et selskap basert i Wilmington, USA. De er en ledende global produsent av spesialkjemikalier for aktører innen markeder som papirmasse, papir, olje og gass, kjemisk prosessering, gruvedrift, biorefining og kraft.