Miljø og bærekraft blir stadig viktigere innen de fleste bransjene. Dette gjelder selvsagt for papirindustrien, som i mange år har arbeidet med å redusere miljøbelastningen prosessindustri og tømmerhogst kan medføre. Et noe uventet område hvor dette også nå begynner å få innpass i, er online casinoer.

CasinoIndustrien er en etablert industri med lange tradisjoner i flere land. Kasinoer oppfattes av mange som grådige, og antas å bare bry seg om fortjenesten. Men de er også i forkant med å gi en miljøvennlig tjeneste til kundene sine. Å fremme bærekraft og omsorg for miljøet er en av deres største satsninger i dag. De anerkjenner behovet for å tilfredsstille kundens miljøhensyn. Det å redusere karbonavtrykket er for mange av selskapene like viktig som å fremme ansvarlig spilling

Et av tiltakene som i praksis er tatt for å etterleve dette, er å bruke servere som opererer i samsvar med miljøvennlige retningslinjer. Når servere er plassert på et miljøvennlig sted, typisk der hvor kostnadene knyttet til kjøling er lave, og energiproduksjonen ren, er strømkostnadene lavere og spillerne kan ha god miljøsamvittighet samtidig som de gambler. Det blir også stadig viktigere for enkeltpersoner å ta ansvar for miljøet. Å spille online fra stua er utvilsomt et mye mer miljøvennlig valg enn å dra halve jorda rundt til Las Vegas.

Casino Del Rio

Casino Del Rio er verdens første “grønne” online casino. De er i førersetet når det kommer til å verne om miljøet. Å velge å spille med Casino Del Rio betyr at du også velger å ta ansvar for miljøet og gjøre din del for å redde planeten. Casino Del Rio forsøker å nå en 100% karbon-nøytral status. De håper å oppnå dette ved å optimalisere energibruk, implementere et omfattende resirkuleringsprogram og ved å plante et tre for hver ny spiller som registrerer seg hos dem. De har videre et tydelig miljøvennlig tema med jordfarger og nyanser av grønt på nettsiden. Dette er en stor kontrast til glitteren og glamouren man finner hos de fleste online casinoer.