Bleking av tremasse er en kjemisk prosess utført for å øke hvitheten. I dag ser man stort sett bare bleket papir. Dette var imidlertid ikke tilfelle bare noen tiår tilbake. Lignin er den viktigste fargekilden i tremasse, og i kjemisk utvunnet tremasse er det meget lite lignin tilstede. I mekanisk bearbeidet tremasse derimot, som var vanligere tidligere, er det meste av det opprinnelige ligninet fortsatt til stede. Prosessene som er involvert i bleking av kjemisk foredlet tremasse er svært forskjellige fra de som er involvert i bleking av mekaniske utvunnet tremasse, selv om resultatene er de samme.

Kjemisk bearbeidet tremasse inneholder mye mindre lignin enn mekaniske masse, siden det meste av lignin fjernes tidligere i prosessen. Noe ligning vil imidlertid gjenstå. Det har derfor blitt vanlig å også bleke denne masse for å fjerne nesten alt det resterende ligninet. Prosessen blir derfor ofte referert til som delignifikasjon.

Natriumhypokloritt, kjent som vanlig blekemiddel brukt av husholdninger, ble først brukt til å bleke tremasse, men ble i stor grad erstattet av klor på 1930-tallet. Selv bruken av klor har avtatt i nyere tid, på grunn av miljømessige og kvalitetsmessige årsaker. Stadig nye blekemidler introduseres, som hver har sine fordeler og ulemper;

  • Oksygen; Det er billig, men må brukes i store mengder og med dyrt utstyr.
  • Klordioksyd; Gir høy grad av hvithet, uten å forringe massen, men den må produseres on-site på papirfabrikken. Det brukes med klorfrie kjemikalier.
  • Hydrogenperoksid; Er lett å bruke, men relativt dyrt.

For å beskytte miljøet fra skadevirkningene av klorin, har to ulike teknologier blitt utviklet;

  • Elemental Chlorine Free (ECF)
  • Total Chlorine Free (TCF)

Bruken av klordioksid er det som skiller de to. Klordioksid brukes i ECF, men ikke i TCF. Ved bruk av TCF-teknologien vil man enten legge til høyere doser peroksid, eller supplere prosessen med ozon for å kompensere for mangel på klordioksid. Ved bleking av kjemisk masse er det nødvendig med flere trinn, for å oppnå optimale resultater uten å skade cellulosefibrene.