Bruk av papir er så grunnleggende for moderne sivilisasjon at det er noe folk flest tar for gitt og ikke tenker mye over i dagens samfunn. Det er imidlertid en relativt komplisert teknologi som ligger bak, som har tatt mange århundrer å utvikle.

Historie

Historien og opprinnelsen til papirfremstilling kan spores tilbake til mange steder og hendelser. Papir har tidligere blitt brukt i forskjellige former og blitt laget av svært ulike materialer;

  • Noen få hundre år før Kristus laget egypterne et papiraktig materiale kalt papyrus
  • Papir ble produsert av kineserne fra en fiber utvunnet fra mulberry-trær rundt 105 e.Kr
  • I det 8. århundre e.Kr. begynte arabere å lage papir av sengetøy. De etablerte en papirfabrikk i 795 e.Kr., nær dagens Bagdad
  • Papiret spredte seg raskt til andre deler av verden. Blant annet ble det introdusert til asiatiske land som Japan og Korea rundt det 5. Århundre e.Kr.

Europa var blant de siste områdene hvor papir ble introdusert. Europeerne brukte i lang tid kalveskinn til å skrive på. Det var først i det 15. Århundre at papir ble introdusert i Europa.

Den kommersielle produksjonen av papir fra tremasse begynte på slutten av 1800-tallet i Ontario, Canada. Det finnes i dag hovedsakelig tre forskjellige industrielle metoder som benyttes i forbindelse med denne prosessen; den mekaniske, kjemiske og semi-kjemiske prosessen. Ï dag er næringen spredt rundt omkring i verden, fra Asia og Amerika til deler av Europa.

Miljø

På grunn av de mange skadelige effektene av papir- og papirindustrien kan ha på miljøet, som avskoging og forurensning avløpsvann, stilles det stadig økende krav til bærekraftig forvaltning av skogområder, opprettholdelse av urskog, og til gjenvinning av papirprodukter. Næringen er i dag regulert gjennom miljø- og arbeidsmiljølover stort sett over hele verden. I Sverige stilles det blant annet krav til at to trær skal plantes for hvert tre som blir felt.